Meslek Hastalıkları Polikliniği Açıldı

Hitit Üniversitesi Meslek Hastalıkları Polikliniği; Hitit Üniversitesi bünyesinde hizmete girmiş olan Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne bağlı olarak yapılacak olan araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile meslek hastalıkları alanında gelişmeleri takip etmek, sanayi ve üretimin ana unsuru olan işçi sağlığı, güvenliği ve meslek hastalıkları ile ilgili araştırmalar gerçekleştirmek, araştırma sonuçlarını uygulamaya aktarmak, meslek hastalıklarının tedavisi ve önlenmesi konusunda çalışmalar yapmak, bölgesel problemler için çözüm üretmek, meslek hastalıklarının önlenmesi konusunda strateji üretmek ve işçileri, işverenleri yönlendirmeye yönelik araştırma ve eğitim çalışmaları yapmak,  üretimde kullanılan materyallerde kalite ve standardizasyon denetimleri yapabilecek alt yapıyı oluşturmak, kurumsal ve bireysel taleplere cevap vermek, meslek hastalıklarının önlenmesi, tanı konulması ve tedavisi konularında kurumsal ve bireysel danışmanlık hizmetleri yapmaktır.

Çorum ve çevre illerde (Tokat, Amasya, Yozgat, Kastamonu, Samsun vb.) bilindiği kadarıyla meslek hastalıkları ile ilgili sağlık birimi bulunmamaktadır. Bunun neticesinde ilgili bölge ve çevre illerden meslek hastalıkları ile ilgili şüpheli tüm vakalar öncelikle Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi olmak üzere, üç büyük ildeki meslek hastalıkları hastanelerine sevk edilmektedir. Bunun sonucunda hem hastalar bilmedikleri, kalacak yerleri olmayan büyük bir ilde mağdur olmakta, hem de geçen süreçte iş gücü kaybı ortaya çıkarak ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Çorum ilinde uygun altyapı ile etkin şekilde faaliyet gösteren meslek hastalıkları uygulama ve araştırma merkezi, yukarıda sayılan illerden oluşan geniş bölgede çalışan sağlığı ile ilgili süreçleri yürüterek büyük illere yapılacak hasta sevklerinin önüne geçebilir.

Çorum ili ekonomisinde toprak ve seramik sanayi önemli bir yere sahiptir. Buna ek olarak Çorum bünyesinde ve çevre il ve ilçelerde faaliyet gösteren birçok maden işletmesi bulunmaktadır. Çorum 2005 İl (Vilayet) Çevre Durum Raporu verilerine göre Çorumdaki başlıca sanayi tesisleri; çeşitli gıda maddeleri, süt ürünleri, un, yem, şeker, kereste, parke, alçı, kireç, çimento, prefabrik yapı elemanları, tuğla ve kiremit, demir - çelik döküm ve makina, dokuma, ayakkabı, ısıcam fabrikalarıdır. 2001 yılında Çorumda 10dan fazla çalışanı olan işletme sayısı 82dir. Bunlardan 40ı taş ve toprak sanayisi; 18i gıda sanayisi; 10u metal eşya, makina ve teçhizat sanayisi; 5i metal ana sanayisi; 4ü tekstil, giyim ve deri sanayisi; 2si mobilya sanayisi; 1i kâğıt, kâğıt ürünleri ve basım sanayisi ve 1i de motorlu kara taşıtları sanayisine aittir. Sanayi kolunun büyük kısmını oluşturan taş ve toprak sanayi kapsamında tuğla – kiremit fabrikaları ile seramik fabrikaları; ayrıca ildeki tekstil fabrikaları ve ısıcam fabrikaları dikkate alındığında mesleksel akciğer hastalıkları kapsamında “silikozis, bissinozis, berilyozis, asbestozis vb.” gibi çeşitli meslek hastalıkları için risk mevcuttur. Ayrıca tüm sanayi kollarında çeşitli solunumsal temas neticesinde “Mesleksel Astım” da riskler arasında yer almaktadır. 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı verilerine göre Çorum ilinin toplam yüzölçümü 12.783  km²  olup  arazisinin  %48,7’si  yani 6.218.569 dekarı tarım arazisi, %11,4’ü çayır-meralar, %28,6’sı orman alanı ve %11,4’ünü ise elverişsiz araziden oluşmaktadır. Tarım arazilerinin 5.458.569 dekarı kuru, 760.000 dekarı ise sulu tarım arazisidir. İlimizdeki yaklaşık 55.808 çiftçi ailesindeki 167.114 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. Bu kalabalık nüfusun aktif şekilde tarım ile uğraşan kişiler olduğu göz önüne alındığında solunumsal akciğer hastalıklarından “Çiftçi Akciğeri” olarak adlandırılan bir pnömokonyoz türü de Çorum ili için önem arz etmektedir. 

Çorumda ve çevre illerde işletilmekte olan çok sayıda linyit kömür işletmesi vardır. Bu işletmeler; İskilip, Dodurga ve Bayat ilçelerindedir. Son zamanlarda Mecitözü ilçesi civarında yüksek rezervli linyit kömür sahaları bulunmuştur. Bu rezervlerden Bayat ve Dodurgadaki en zengin rezervdir ve en kalorili kömür de buradan çıkarılır. Çorum’da faaliyet gösteren bu kömür madenlerinde çalışmakta olan maden işçileri “Kömür İşçisi Pnömokonyozu” olarak adlandırılan bir mesleksel akciğer hastalığı açısından risk altındadırlar. 

Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile üretim yapılan tüm bu tesislerdeki işçi ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin artırılması yönünde eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve yapılacak olan araştırmalar, tanısal ve tedavi hizmetleri sayesinde işçi ve çalışan sağlığının artırılması ve bunun neticesinde de üretime yansıyacak olan pozitif katkı ile hem işçi sağlığı, hem halk sağlığı, hem de üretim yönünde kalite ve kapasitenin artırılması ve bunun sonucunda ekonomik büyümenin artırılması hedeflenmektedir. 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından 2010 yılında hazırlanan “Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri” başlıklı raporunda 74 adet araştırma merkezinden bahsedilmektedir. Türkiyede üniversitelerimizin ilgili bölümlerinde meslek hastalıkları konularında çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ancak, sanayi yönünden güçlü olan, başlıca geçim kaynaklarından biri tarım olan ve civarında birçok maden işletmesi bulunan Çorum ili ve çevresinde meslek hastalıkları konusunun kapsamlı olarak ele alınması, bu konuda metodolojik destek verilmesi, konu hakkında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek daha hızlı ve yeni tanı ve tedavi metotları oluşturabilecek ve bu sayede sanayide çalışan işçi sağlığını ve toplum sağlığını geliştirmeye yönelik araştırmaları yürütebilecek tam donanımlı bir meslek hastalıkları araştırma merkezi bölgemizde işçi ve toplum sağlığını iyileştirme ve ekonomik kayıpları azaltma yönünde yararlı olacaktır. Bununla birlikte bölgemizde faaliyet gösteren sanayi ve maden işletmelerinde mevcut risk unsurlarının belirlenmesi ve kontrolü konusunda kapsamlı analiz, izleme faaliyetleri, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapabilecek olan merkezimiz ile bölgesel ölçekte büyük bir eksikliğin giderileceği düşünülmüştür. Çok yüksek bir tarımsal üretim faaliyeti gerçekleştirilen ilimizde ve çevre illerde tarım işçilerinin mesleksel temas sonucunda ortaya çıkabilecek yukarıda bahsedilen hastalıkların erken tanı ve tedavisi ve bu hastalıkların önlenmesi için gerekli araştırmalar ve çalışmaların yapılması konusunda  bölgemizdeki eksikliği gidereceği öngörülmektedir. 

Çorum İli sanayi kolları ile işbirliği içerisinde ortak projelerin geliştirilmesi ve bu merkez sayesinde işçi sağlığı iyileştirilerek hem toplum sağlığının iyileştirilmesi hem de verimin artırılmasına yardımcı olunması da hedeflenmektedir. Ayrıca bölgemizde bulunan sanayi ve maden işletmeleri ile devamlı iletişim halinde olarak işçi sağlığı için danışmalık hizmetleri de yürütülebilecektir.

Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin bölge işçi ve toplum sağlığına katkısının yanısıra eğitime katkısının da oldukça fazla olması beklenmektedir. Bu sebeple merkez, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Bölümü lisans öğrencilerine mesleki anlamda da yarar sağlayacaktır. 

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümü öğrencileri yanısıra temel bilimlerden olan Biyoloji bölümü öğrencileri ve temel tıp bilimleri öğrencilerinin doktora çalışmalarını da yürütebileceği deneysel modeller üzerinden çalışmalar yürütebilen bir merkez haline gelmesi de amaçlanmaktadır. Bu anlamda merkezimiz araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile bölgesel kalkınmaya destek olmasının yanısıra eğitime de katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Hitit Üniversitesi Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi 2016 yılında kurularak faaliyete geçmiştir. Altyapı eksiklerinin ve gerekli eğitim/sertifikasyon sürecinin tamamlanmasını takiben araştırma merkezi bünyesinde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, multidisipliner yaklaşımla faaliyet gösterecek olan Meslek Hastalıkları Polikliniği’nin açılmasına engel kalmamıştır. Meslek Hastalıkları Polikliniği’nin faaliyete geçmesi ile birlikte mevcut teorik ve bilimsel faaliyetlere ek olarak hasta tanı, tedavi ve takip hizmetleri aktif şekilde sunulmaya başlanacak olup Çorum ili ve bölgesinde halk sağlığı ve işçi sağlığı konusunda önemli bir eksiklik giderilmiş olacaktır. HIZLI ERİŞİM